English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Przegląd Nauk Stosowanych
Adres strony WWW: http://pns.po.opole.pl/
ISSN: [e]2353-8899
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Politechnika Opolska
Symbol UKD: 65
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://pns.po.opole.pl/index.php/informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-10
Dziedzina:ekonomia
organizacja i zarządzanie
marketing
Indeksowane w:BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »