English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie: 1957-1974
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: 1975-2007
Adres strony WWW: http://www.zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=97
DOI: 10.15678/ZNUEK
ISSN: 1898-6447
Index Copernicus: 2012: 5,86 ; 2013: 6,01 ; 2014: 60,59 ; 2015: 68,52
Punktacja MNiSZW: 2009: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 6 ; 2012a: 6 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1975
Data online: 2011
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Ekonomiczny (Kraków)
Symbol UKD: 33
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2011/869-
Abstrakty: 2011/869-
Pełne teksty: 2011/869- [2011/869-2012/900 dostęp płatny]
Wskazówki dla autorów: http://nowa.uek.krakow.pl/pl/uczelnia/administracja-i-inne-jednostki/pion-prorektora-ds-nauki/wydawnictwo-uek/zeszyty-naukowe-uek/informacja-dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2018-09-09
Dziedzina:ekonomia
organizacja i zarządzanie
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
BazEkon
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »