English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Pragmalingwistyczne
Adres strony WWW: http://www.studiapragmaling.uw.edu.pl/
ISSN: 2080-5853
Index Copernicus: 2014: 32,80 ; 2015: 47,37
Punktacja MNiSZW: 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 1997
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki. Instytut Polonistyki Stosowanej
Symbol UKD: 81
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/1-
Abstrakty: 2009/1-
Pełne teksty: 2009/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.studiapragmaling.uw.edu.pl/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-09
Dziedzina:pedagogika
językoznawstwo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »