English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
Poprzednie tytuły: Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego: 1963-1975
Adres strony WWW: http://mnki.pl/pl/o_muzeum/roczniki
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/215/
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/345/
ISSN: 0137-2866
Index Copernicus: 2012: 3,06 ; 2013: 3,35 ; 2014: 37,51 ; 2015: 52,58
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1963
Data online: 1963
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Narodowe (Kielce)
Symbol UKD: 943.8 ; 008 ; 7
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1963/1-2017/32
Pełne teksty: 1963/1-2017/32
Wskazówki dla autorów: http://mnki.pl/download.php?id=21
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-07
Dziedzina:historia i archiwistyka
sztuka
etnologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »