English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Art of the Orient
Adres strony WWW: http://art-of-the-orient.world-art.pl
ISSN: 2299-811X
Index Copernicus: 2012: 4,05 ; 2013: 5,60 ; 2014: 39,48 ; 2015: 48,54
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4 ; 2019: 20
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (Warszawa)
Symbol UKD: 7
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://art-of-the-orient.world-art.pl/o,11,dla-autorow.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-07
Dziedzina:sztuka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »