English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scriptor Nowy
Poprzednie tytuły: Scriptor: 2000-2004
Adres strony WWW: http://www.scriptor.univ.szczecin.pl/
ISSN: 2084-8943
Data początkowa: 2000
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Szczeciński. Instytut Historii. Studenckie Koło Naukowe Młodych Historyków
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/1-2016/5
Abstrakty: 2010/1-2016/5
Pełne teksty: 2010/1-2016/5
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-06
Dziedzina:historia i archiwistyka
stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »