English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scripta Comeniana Lesnensia
Poprzednie tytuły: Roczniki Naukowe. Seria A, Miscellanea: 2003-2005
Adres strony WWW: http://www.wydawnictwa.pwsz.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=241&Itemid=255
ISSN: 1896-3412
Data początkowa: 2003
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego (Leszno)
Symbol UKD: 001
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/5-2010/8
Abstrakty: 2007/5-2010/8
Pełne teksty: 2007/5-2010/8
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-09
Dziedzina:nauki społeczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »