English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Remembrance and Solidarity
Adres strony WWW: https://enrs.eu/studies
ISSN: [e]2300-3162 ; [p]2084-3518
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Europejska Sieć "Pamięć i Solidarność"
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-05
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »