English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Societas et Ius
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SeI/index
ISSN: [e]2300-1658 ; [p]2299-9930
Punktacja MNiSZW: 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Prawa i Administracji ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń). Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Symbol UKD: 32 ; 34 ; 17
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2014/3-
Pełne teksty: 2014/3-
Wskazówki dla autorów: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/SeI/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-02
Dziedzina:prawo
nauki polityczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »