English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej
Adres strony WWW: http://www.akademia.mil.pl/zeszyty-naukowe-obronnosc
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/678/
ISSN: [e]2299-2316 ; [p]2084-7297
Index Copernicus: 2013: 3,72 ; 2014: 46,23 ; 2015: 53,63
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Zarządzania i Dowodzenia
Symbol UKD: 351.86
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.akademia.mil.pl/zasady-publikacji-zn-obronnosc
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-03-02
Dziedzina:wojskowość i policja
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »