English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Security and Defence Quarterly
Adres strony WWW: http://securityanddefence.pl
ISSN: [e]2544-994X ; [p]2300-8741
Index Copernicus: 2013: 0,10 ; 2014: 75,06 ; 2015: 77,04 ; 2015: 77,04 ; 201 ; 2016: 81,43 ; 2017: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2015a: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Sztuki Wojennej
Symbol UKD: 351.86
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://securityanddefence.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:TAK
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-08
Dziedzina:wojskowość i policja
Indeksowane w:BazTech
BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »