English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego
Poprzednie tytuły: Biuletyn Konserwatorski Województwa Białostockiego: 1995-1998
Adres strony WWW: http://pbc.biaman.pl/publication/32126
ISSN: 1509-071X
Data początkowa: 1995
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (Białystok)
Symbol UKD: 7.025(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1995/1-2016/22
Pełne teksty: 1995/1-2016/22
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-05
Dziedzina:sztuka
« Powrót do wyszukiwania »