English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Creat!vity. Theories - Research - Applications
Adres strony WWW: http://www.creativity.uwb.edu.pl
Drugi adres
strony WWW:
http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/1091
Trzeci adres
strony WWW:
https://content.sciendo.com/view/journals/ctra/ctra-overview.xml
DOI: 10.15290/ctra
ISSN: [e]2354-0036
Index Copernicus: 2014: 71,61 ; 2015: 92,33
Punktacja MNiSZW: 2019: 20
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet (Białystok). Wydział Pedagogiki i Psychologii
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2014/1/1-
Abstrakty: 2014/1/1-
Pełne teksty: 2014/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/guide-for-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-04
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Scopus
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »