English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
University of Warsaw Journal of Comparative Law
Adres strony WWW: http://www.uwjcl.wpia.uw.edu.pl/
ISSN: [e]2353-642X ; [p]2353-3358
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 340.13
Częstotliwość: 3x/rok
Spisy treści: 2014/1/1-
Abstrakty: 2014/1/1-
Pełne teksty: 2014/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.uwjcl.wpia.uw.edu.pl/?id=submissions
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-08
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »