English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Finanse i Prawo Finansowe
Poprzednie tytuły: Journal of Finance and Financial Law
Adres strony WWW: http://www.finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl
Drugi adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/fipf
Trzeci adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3329
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/580/
DOI: 10.18778/2391-6478
ISSN: [e]2353-5601 ; [p]2391-6478
Index Copernicus: 2014: 52,29 ; 2015: NI
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny ; Uniwersytet Łódzki. Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 336 ; 347.73
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2014/1-2017/3
Abstrakty: 2014/1-2017/3
Pełne teksty: 2014/1-2017/3
Wskazówki dla autorów: http://finanseiprawofinansowe.uni.lodz.pl/Dokumenty/Wymogi_redakcyjne.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-03-01
Dziedzina:prawo
ekonomia
finanse
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »