English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Karpacki Przegląd Naukowy
Adres strony WWW: http://ktnio.pl/KarpackiPrzegladNaukowy
ISSN: 2353-9917
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydaw. Ruthenus ; Karpackie Towarzystwo Naukowe i Oświatowe
Symbol UKD: 3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-08
Dziedzina:nauki społeczne
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »