English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Nautologia
Poprzednie tytuły: Biuletyn Nautologiczny: 1958-1965
Adres strony WWW: http://smp.am.szczecin.pl/publication/2284
ISSN: 0548-0523
Index Copernicus: 2014: 45,56 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2010a: 2 ; 2012: 2 ; 2012a: 2 ; 2013: 3 ; 2014: 3 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1958
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Nautologiczne ; Uniwersytet Gdański. Wydział Filologiczno-Historyczny
Symbol UKD: 797.14
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2009/146-2017/154
Pełne teksty: 2009/146-2017/154
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-04
Dziedzina:wojskowość i policja
historia i archiwistyka
Indeksowane w:Bibliografia Geografii Polskiej
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »