English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Krytyka Literacka
Adres strony WWW: http://krytykaliteracka.blogspot.com/
Drugi adres
strony WWW:
https://issuu.com/krytykaliteracka
ISSN: 2084-1124
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Editions Sur Ner
Symbol UKD: 82.09
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/6-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-07
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »