English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Historii Papierów Wartościowych
Adres strony WWW: http://www.historycznepapiery.pl/rocznik/
ISSN: 2299-8551
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych
Symbol UKD: 336.763
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-04
Dziedzina:historia i archiwistyka
finanse
« Powrót do wyszukiwania »