English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Biuletyn Uniejowski
Adres strony WWW: http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3086
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/biuletynuniejowski/index
Czwarty adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/418/
DOI: 10.18778/2299-8403
ISSN: [e]2449-8319 ; [p]2299-8403
Index Copernicus: 2013: 4,35 ; 2014: 46,31 ; 2015: 55,46
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych
Symbol UKD: 93/94(05)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=informacje-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-03-03
Dziedzina:historia i archiwistyka
geografia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »