English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Psychologia Wychowawcza
Poprzednie tytuły: Educational Psychology
Adres strony WWW: http://e-psychologiawychowawcza.pl/
DOI: 10.5604/00332860
ISSN: 0033-2860
Index Copernicus: 2013: 5,00 ; 2014: 63,32 ; 2015: 71,97
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 20
Data początkowa: 1938/1939-2000 ; 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa)
Symbol UKD: 159.9 ; 37.015.3
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2012/44/1-2-
Abstrakty: 2012/44/1-2-
Pełne teksty: 2012/44/1-2-
Wskazówki dla autorów: http://e-psychologiawychowawcza.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-03
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »