English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zarządzanie Finansami i Rachunkowość
Poprzednie tytuły: Journal of Financial Management and Accounting
Adres strony WWW: http://zfir.wne.sggw.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://sj.wne.sggw.pl/zfir/
DOI: 10.22630/ZFIR
ISSN: [e]2543-8557 ; [p]2300-9683
Index Copernicus: 2015: 58,20
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (Warszawa). Wydział Nauk Ekonomicznych
Symbol UKD: 336 ; 657
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-2017/5/4
Abstrakty: 2013/1-2017/5/4
Pełne teksty: 2013/1-2017/5/4
Wskazówki dla autorów: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/zarzadzanie-finansami-i-rachunkowosc/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-30
Dziedzina:finanse
rachunkowość
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »