English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Dziejów Wojskowości
Adres strony WWW: http://mwb.com.pl/studia/
ISSN: 2299-3916
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Wojska (Białystok). Ośrodek Badań Historii Wojskowej
Symbol UKD: 355/359
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-03
Dziedzina:wojskowość i policja
historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »