English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Karaite Archives
Adres strony WWW: http://karaitearchives.amu.edu.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ka
DOI: 10.14746/ka
ISSN: 2353-2327
Index Copernicus: 2015: 80,99
Punktacja MNiSZW: 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań). Katedra Studiów Azjatyckich
Symbol UKD: 80
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-2014/2
Abstrakty: 2013/1-2014/2
Pełne teksty: 2013/1-2014/2
Wskazówki dla autorów: http://karaitearchives.amu.edu.pl/index.php/submissions.html
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-02-28
Dziedzina:filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »