English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
Adres strony WWW: http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/rocznik-muzeum/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/842/
ISSN: 2353-2734
Index Copernicus: 2015: 24,97
Punktacja MNiSZW: 2015: 3 ; 2016: 3 ; 2017s: 3
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Górnośląski Park Etnograficzny (Chorzów)
Symbol UKD: 069:39
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-2016/4
Wskazówki dla autorów: http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/rocznik-muzeum/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-28
Dziedzina:antropologia kulturowa
historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
etnologia
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »