English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Rocznik Kolbuszowski
Adres strony WWW: http://www.rtk.kolbuszowa.pl/rocznik-kolbuszowski/
Drugi adres
strony WWW:
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/dlibra/dlibra/pubindex?dirids=31
Trzeci adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/485/
ISSN: 0860-4584
Index Copernicus: 2014: 20,55 ; 2015: NI
Punktacja MNiSZW: 2013: 1 ; 2014: 1 ; 2015: 2 ; 2016: 2 ; 2017s: 2
Data początkowa: 1986
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara (Kolbuszowa)
Symbol UKD: 008
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1986/1-
Pełne teksty: 1986/1-2016/16
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-03
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »