English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Chirurgia Plastyczna i Oparzenia
Adres strony WWW: http://www.chpio.pl/
DOI: 10.15374/ChPiO
ISSN: [e]2391-7989 ; [p]2300-7893
Index Copernicus: 2013: 4,60 ; 2014: 75,07 ; 2015: 79,50
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń ; Evereth Publishing Sp. z o.o. ; Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej ; Polskie Towarzystwo Leczenia Oparzeń
Symbol UKD: 617.5-089.844 ; 616-001.17
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-29
Dziedzina:medycyna
chirurgia
medycyna estetyczna i kosmetologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »