English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia o Książce
Poprzednie tytuły: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce: 1962-1970
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna: 1970
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauka o Książce: 1970
Zeszyty Naukowe. Seria A, Nauki Społeczne. Bibliotekoznawstwo: 1970
Adres strony WWW: http://kpbc.umk.pl/publication/12715
ISSN: 0137-3404
Data początkowa: 1962-1993
Data online: 1962-1970
Wydawca/Instytucja sprawcza: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich
Symbol UKD: 002
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1962/1-1970/6
Pełne teksty: 1962/1-1970/6
Uwagi: Wydaw. powstało w 1970 z połączenia czasop.: "Zeszyty Naukowe Uniw. im. A.Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka Główna" i " Zeszyty Naukowe Uniw. M.Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno - Społeczne. Nauka o Książce" oraz "Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Wrocławski im.Bolesława Bieruta. Ser.A, Nauki Społeczne. Bibliotekoznawstwo".
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-07
Dziedzina:bibliotekoznawstwo i inf. naukowa
Indeksowane w:BazHum
« Powrót do wyszukiwania »