English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archeologia Polski Środkowowschodniej
Adres strony WWW: http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/5515
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/186/
ISSN: 2082-8942
Data początkowa: 1996-2008
Data online: 1996-2008
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydział Humanistyczny. Instytut Archeologii
Symbol UKD: 902/904(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1996/1-2008/10
Pełne teksty: 1996/1-2008/10
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-29
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:BazHum
« Powrót do wyszukiwania »