English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Religious and Sacred Poetry. An International Quarterly of Religion, Culture and Education
Adres strony WWW: http://religious-and-sacred-poetry.info/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/436/
ISSN: [e]2391-9418 ; [p]2299-9922
Index Copernicus: 2014: 76,96 ; 2015: 69,27
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Fundacja Naukowa Katolików Eschaton
Symbol UKD: 2:82-1
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-2016/4
Pełne teksty: 2013/1-2016/4
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-02
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
filologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »