English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Securo
Adres strony WWW: http://sknbwuw.cba.pl/?page_id=24
ISSN: 2353-6330
Data początkowa: 2014
Data online: 2014
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Warszawski. Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Symbol UKD: 351/354
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2014/1-
Abstrakty: 2014/1-
Pełne teksty: 2014/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-27
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »