English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Questions and Answers in Linguistics
Adres strony WWW: http://www.ifa.uni.wroc.pl/qal/
Drugi adres
strony WWW:
https://www.degruyter.com/view/j/qal
DOI: 10.1515/qal
ISSN: [e]2299-8942
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego
Symbol UKD: 81
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2013/1/1-
Abstrakty: 2013/1/1-
Pełne teksty: 2013/1/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-04-16
Dziedzina:językoznawstwo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »