English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Młody Jurysta
Adres strony WWW: http://www.wpia.uksw.edu.pl/node/3147
ISSN: [e]2353-1185
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa). Wydział Prawa i Administracji
Symbol UKD: 34 ; 352/354
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-2017/1
Abstrakty: 2013/1-2017/1
Pełne teksty: 2013/1-2017/1
Wskazówki dla autorów: http://wpia.uksw.edu.pl/sites/default/files/o-wydziale-dokumenty/M%C5%82ody%20Jurysta%20-%20%20ZASADY%20REDAKCJI%20TEKSTOW.pdf
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-06
Dziedzina:prawo
« Powrót do wyszukiwania »