English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Current Issues in Personality Psychology
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75
DOI: 10.5114/cipp
ISSN: [e]2353-561X ; [p]2353-4192
Index Copernicus: 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 40
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Termedia Wydawnictwa Medyczne
Symbol UKD: 159.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1/1-
Abstrakty: 2013/1/1-
Pełne teksty: 2013/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/Journal/Current_Issues_in_Personality_Psychology-75/Dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-01
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »