English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Health Psychology Report
Adres strony WWW: http://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74
DOI: 10.5114/hpr
ISSN: [e]2353-5571 ; [p]2353-4184
Index Copernicus: 2013: 5,77 ; 2014: 100,00 ; 2015: 100,00
Punktacja MNiSZW: 2015: 12 ; 2016: 12 ; 2017s: 12 ; 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Termedia Wydawnictwa Medyczne ; Uniwersytet Gdański. Instytut Psychologii
Symbol UKD: 614:159.9
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1/1-
Abstrakty: 2013/1/1-
Pełne teksty: 2013/1/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.termedia.pl/Journal/Health_Psychology_Report-74/Dla_autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-03-01
Dziedzina:psychologia
Indeksowane w:Scopus
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
PBL - Polska Bibliografia Lekarska
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »