English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Archives of Budo. Science of Martial Arts and Extreme Sports
Poprzednie tytuły: Archives of Budo
Adres strony WWW: http://www.smaes.archbudo.com/
ISSN: [e]2300-8822
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7 ; 2019: 40
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Japanese Academy of Budo ; Polish Scientific Physical Education Association Military Section
Symbol UKD: 796.8
Częstotliwość: ciągłe
Spisy treści: 2013/9-
Abstrakty: 2013/9-
Pełne teksty: 2013/9-2016/12
Uwagi: Wydzielone z czasopisma: Archives of Budo. Czasopismo zachowało ciągłość numeracji z poprzednim tytułem.
Wskazówki dla autorów: http://smaes.archbudo.com/page/display/id/3/title/instructions-to-authors
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-09-28
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »