English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Almanach Karaimski
Adres strony WWW: http://www.almanach.karaimi.org/index.php/almanach
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/373/
ISSN: [e]2353-5466 ; [p]2300-8164
Index Copernicus: 2013: 5,28 ; 2014: 61,49 ; 2015: 61,24 ; 2016: NI
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Bitik Oficyna Wydawnicza Związku Karaimów Polskich
Symbol UKD: 93/94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2007/1-
Pełne teksty: 2007/1-
Wskazówki dla autorów: http://almanach.karaimi.org/index.php/almanach/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2019-02-26
Dziedzina:historia i archiwistyka
kulturoznawstwo
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »