English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Humaniora. Czasopismo Internetowe
Adres strony WWW: http://humaniora.amu.edu.pl/
ISSN: [e]2353-3145
Index Copernicus: 2014: 43,84 ; 2015: 48,79
Punktacja MNiSZW: 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Symbol UKD: 1 ; 2 ; 3
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2013/1-2017/4
Pełne teksty: 2013/1-2017/4
Wskazówki dla autorów: http://humaniora.amu.edu.pl/node/2
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-06
Dziedzina:nauki humanistyczne
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »