English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
Adres strony WWW: http://sgph.geo.uni.lodz.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5866
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uni.lodz.pl/studiageogr/index
ISSN: 2300-0562
Index Copernicus: 2013: 4,58 ; 2014: 50,67 ; 2015: 65,92
Punktacja MNiSZW: 2015: 8 ; 2016: 8 ; 2017s: 8
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych ; Uniwersytet Łódzki. Wydział Nauk Geograficznych
Symbol UKD: 91
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://sgph.geo.uni.lodz.pl/informacje-dla-autorow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-06
Dziedzina:geografia
Indeksowane w:BazHum
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »