English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Scientia et Fides
Adres strony WWW: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF
DOI: 10.12775/SetF
ISSN: [e]2353-5636 ; [p]2300-7648
Index Copernicus: 2013: 5,04 ; 2014: 92,33 ; 2015: 103,95
Punktacja MNiSZW: 2015: 9 ; 2016: 9 ; 2017s: 9 ; 2019: 20
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Symbol UKD: 0/9 ; 2
Częstotliwość: półrocznik
Spisy treści: 2013/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SetF/about/submissions#authorGuidelines
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-29
Dziedzina:religioznawstwo i teologia
nauka
Indeksowane w:Scopus
IC Journals Master List
DOAJ - Directory of Open Access Journals
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection)
« Powrót do wyszukiwania »