English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Issues of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS
Poprzednie tytuły: Zeszyty Promocji Rehabilitacji
Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu: 2007-2011
Adres strony WWW: https://ironsjournal.org/
DOI: 10.19271/IRONS
ISSN: [e]2545-0395 ; [p]2300-0767
Index Copernicus: 2014: 60,21 ; 2015: 75,42
Punktacja MNiSZW: 2015: 5 ; 2015a: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6 ; 2019: 20
Data początkowa: 2007
Data online: 2007
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komisja Rehabilitacji i Integracji Społecznej (Poznań) PAN
Symbol UKD: 615.851.3 ; 617.3 ; 612.8
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2007/1-
Abstrakty: 2013/1-
Pełne teksty: 2013/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.irons.com.pl/informacje-dla-autorow-i-recenzentow/
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-26
Dziedzina:medycyna
ortopedia
neurologia
rehabilitacja
kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:IC Journals Master List
SPORT
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »