English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Historia i Świat
Adres strony WWW: http://www.ihism.uph.edu.pl/historia-i-swiat
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/183
Trzeci adres
strony WWW:
https://czasopisma.uph.edu.pl/index.php/historiaswiat
DOI: 10.34739/his
ISSN: 2299-2464
Index Copernicus: 2012: 3,70 ; 2013: 4,20 ; 2014: 41,78 ; 2015: 65,31
Punktacja MNiSZW: 2015: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Siedlce). Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Symbol UKD: 94
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/1-
Abstrakty: 2012/1-
Pełne teksty: 2012/1-
Wskazówki dla autorów: http://www.ihism.uph.edu.pl/historia-i-swiat/wskazowki-dla-autorow
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
TAK
Data aktualizacji: 2020-02-29
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
CEEOL - Central and Eastern European Online Library
IC Journals Master List
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »