English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego
Adres strony WWW: http://ppb.amu.edu.pl/znpk-2/
Drugi adres
strony WWW:
https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/18149
ISSN: 2299-498X
Data początkowa: 2012
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego "Pro publico bono"
Symbol UKD: 34
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2016/9-
Pełne teksty: 2016/9-
Branżowe:NIE
Tylko online:TAK
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-05
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »