English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Dyplomacja i Bezpieczeństwo
Adres strony WWW: http://www.zpz.uni.wroc.pl/Periodyk-DiB/Periodyk-1
Drugi adres
strony WWW:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=78
ISSN: 2300-4282
Index Copernicus: 2014: 32,77 ; 2015: 42,70
Data początkowa: 2013
Data online: 2013
Wydawca/Instytucja sprawcza: Uniwersytet Wrocławski. Zakład Polityki Zagranicznej RP ; Uniwersytet Wrocławski. Instytut Studiów Międzynarodowych
Symbol UKD: 327
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2013/1-2016/1
Abstrakty: 2013/1-2016/1
Pełne teksty: 2013/1-2016/1
Uwagi: W bibliotece cyfrowej każdy tom opublikowany osobno. Aby odnaleźć spisy treści i artykuły, należy skorzystać z wyszukiwarki.
Wskazówki dla autorów: http://www.zpz.uni.wroc.pl/view.php?cid=125
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2018-09-05
Dziedzina:stosunki międzynarodowe
Indeksowane w:IC Journals Master List
« Powrót do wyszukiwania »