English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Lednickie
Adres strony WWW: http://www.studialednickie.lednica.pl/
Drugi adres
strony WWW:
http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/344/
ISSN: [e]2353-7906 ; [p]0860-7893
Index Copernicus: 2013: 5,00 ; 2014: 56,13 ; 2015: 43,60
Punktacja MNiSZW: 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 6 ; 2016: 6 ; 2017s: 6
Data początkowa: 1989
Data online: 2010
Wydawca/Instytucja sprawcza: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Symbol UKD: 904(438) ; 943(438) ; 913(438)
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2010/10-
Pełne teksty: 2010/10-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-26
Dziedzina:historia i archiwistyka
archeologia
Indeksowane w:BazHum
CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »