English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Orzecznictwo Sądów Polskich
Poprzednie tytuły: Orzecznictwo Sądów Polskich: 1921-1939
Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych: 1957-1989
Adres strony WWW: http://www.czytelniaonline.pl/magazine/16777532/list
Drugi adres
strony WWW:
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/oferta/orzecznictwo-sadow-polskich.html
Trzeci adres
strony WWW:
https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/p,orzecznictwo-sadow-polskich,332718.html
ISSN: 0867-1850
Index Copernicus: 2014: 49,58 ; 2015: 56,48
Punktacja MNiSZW: 2009a: 4 ; 2010a: 6 ; 2012: 5 ; 2012a: 5 ; 2013: 4 ; 2014: 4 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11
Data początkowa: 1921-1939 ; 1957
Data online: 2009
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Nauk Prawnych PAN
Symbol UKD: 340.14
Częstotliwość: miesięcznik
Spisy treści: 2009/1-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-24
Dziedzina:prawo
Indeksowane w:IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »