English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski
Poprzednie tytuły: Niepodległość. Czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej: 1929-1939
Adres strony WWW: http://www.sbc.org.pl/publication/23051
Drugi adres
strony WWW:
https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=4311&journalId=4780
ISSN: 0272-0280
Index Copernicus: 2012: 3,31 ; 2013: NI ; 2014: NI ; 2015: 42,49
Punktacja MNiSZW: 2012: 1 ; 2012a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 5 ; 2016: 5 ; 2017s: 5
Data początkowa: 1929-1939 ; 1948
Data online: 1929
Wydawca/Instytucja sprawcza: Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski
Symbol UKD: 94(438).08
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 1929/1-1939/20 ; 2008/58-2015/64
Pełne teksty: 1929/1-1939/20
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2020-02-28
Dziedzina:historia i archiwistyka
Indeksowane w:IC Journals Master List
IC Journals Master List2
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »