English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku
Adres strony WWW: http://www.arlrw.usz.edu.pl/
ISSN: 2299-744X
Index Copernicus: 2012: 4,44 ; 2013: 5,21 ; 2014: 59,85 ; 2015: 56,50 ; 2016: 63,35
Punktacja MNiSZW: 2009a: 1 ; 2010a: 1 ; 2013: 2 ; 2014: 2 ; 2015: 4 ; 2016: 4 ; 2017s: 4
Data początkowa: 1995
Data online: 1995
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. Oddział (Szczecin) ; Uniwersytet Szczeciński
Symbol UKD: 796:316.74(438)
Częstotliwość: kwartalnik
Spisy treści: 2009/13-
Pełne teksty: 2013/17-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-25
Dziedzina:kultura fizyczna i sport
Indeksowane w:AGRO
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »