English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Studia Regionalia
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110267
Drugi adres
strony WWW:
http://www.ersa.org.pl/pl/studia-regionalia/
Trzeci adres
strony WWW:
http://www.kpzk.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=47&lang=pl
DOI: 10.12657/studreg
ISSN: 0860-3375
Index Copernicus: 2012: 3,67 ; 2013: 4,29 ; 2014: 45,73 ; 2015: 68,94
Punktacja MNiSZW: 2007: 4 ; 2009a: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 7 ; 2012a: 7 ; 2013: 6 ; 2014: 6 ; 2015: 6 ; 2015a: 7 ; 2016: 7 ; 2017s: 7
Data początkowa: 1986
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Symbol UKD: 338.1(438)
Częstotliwość: nieregularne
Spisy treści: 2012/33-2016/45 ; 2016/48-2017/52(4)
Abstrakty: 2012/33-2016/45 ; 2016/48-2017/52(4)
Pełne teksty: 2012/33-2016/45 ; 2016/48-2017/52(4)
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-02-23
Dziedzina:ekonomia
geografia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »