English version Wersja polska A R I A N T A
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski
Acta Archaeologica Carpathica
Adres strony WWW: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/94501
Drugi adres
strony WWW:
http://www.archeo.pan.krakow.pl/AAC.htm
ISSN: 0001-5229
Punktacja MNiSZW: 2009b: 6 ; 2010a: 9 ; 2012: 10 ; 2012a: 10 ; 2013: 10 ; 2014: 10 ; 2015: 11 ; 2016: 11 ; 2017s: 11 ; 2019: 70
Kategoria ERIH: 2007: INT2
Data początkowa: 1958
Data online: 2012
Wydawca/Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Oddział (Kraków). Komisja Archeologiczna
Symbol UKD: 930.26
Częstotliwość: rocznik
Spisy treści: 2012/47-
Abstrakty: 2012/47-
Pełne teksty: 2012/47-
Branżowe:NIE
Tylko online:NIE
Wyszukiwarka:NIE
Korzysta z Open
Journal Systems:
NIE
Data aktualizacji: 2019-08-25
Dziedzina:archeologia
Indeksowane w:CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
Bibliografia Geografii Polskiej
ERIH Plus
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
« Powrót do wyszukiwania »